agera

agerar

agerade

agerat

agera

Verb
  • "Trots att det senaste protokollet beträffande skydd av djur och djurs välbefinnande (1 ) uppmanar gemenskapen och gemenskapens medlemmar att ta full hänsyn till kravet på välbefinnande hos djur, finns det för tillfället inga lagliga instrument som gör det möjligt för kommissionen att agera i linje med vad parlamentsledamoten föreslår. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

teater
Framföra på scen

Synonymer