affair

affairs
Substantiv

Hur används ordet affair

  • "it is none of your affair"
  • "the party was quite an affair"

Ordet affair har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom förkortning
medicin
ALLMÄNT
generell
förkortning

Ordet affair inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till affair (inom medicin)

Möjliga synonymer till affair (inom medicin)

Ordet affair inom ALLMÄNT

Synonymer till affair (inom ALLMÄNT)

Ordet affair inom generell

a usually secretive or illicit sexual relationship

Översättningar (inom generell)

Synonymer till affair (inom generell)

Möjliga synonymer till affair (inom generell)

Ordet affair inom förkortning

a vaguely specified social event

Översättningar (inom förkortning)

Synonymer till affair (inom förkortning)

Möjliga synonymer till affair (inom förkortning)

Diskussion om ordet affair