aeronaut

aeronauts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till aeronaut

Möjliga synonymer till aeronaut

Diskussion om ordet aeronaut

aeronaut

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder aeronaut inom luftfart ?

luftseglare, flygare, pilot

Relaterat till aeronaut

luft

flygresa

Diskussion om ordet aeronaut