admin

Substantiv
data
Den person som tar hand om underhållet och säkerheten i ett nätverk.