adjungera

adjungerar

adjungerade

adjungerat

adjungera

Verb
Förordna som biträde eller tillfällig ledamot
  • "Styrelsen skall adjungera sex experter utan rösträtt: tre som ledamöter och tre som suppleanter. eur-lex.europa.euææ"
  • "Styrelsen har beslutat att adjungera NN till ledamot med full rösträtt."

Synonymer

Övrig relation