ad hoc

Adverb
Ad hoc är latin och betyder ordagrant "till detta".
I vidare mening har det betydelsen "tillsatt för ett särskilt ändamål".ad hoc

Adjektiv
often improvised or impromptu for or concerned with one specific purpose
  • "a coordinated policy instead of ad hoc decisions"
  • "an ad hoc committee meeting"

ad hoc

Adverb
for one specific case
  • "they were appointed ad hoc"

ad hoc

Adverbial