ache

ache
ached
ached
Verb

Översättningar

Ordet ache har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
  • Inom musik
generell
generell
lingvistik
musik

Ordet ache inom generell

Översättningar

Ordet ache inom generell

Översättningar

Synonymer till ache

Möjliga synonymer till ache

Ordet ache inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till ache

Möjliga synonymer till ache

Ordet ache inom musik

be the source of pain

Översättningar

Synonymer till ache

Möjliga synonymer till ache

aching

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet aching

  • "my aching head"

Vad betyder aching inom generell ?

causing a dull and steady pain

Översättningar

Synonymer till aching

aching

Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till aching