accretion

accretions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet accretion har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom geologi
  • Inom generell
  • Inom media
juridik
geologi
generell
media

Vad betyder accretion inom juridik ?

An increase in a beneficiary's share in an estate (as when a co-beneficiary dies or fails to meet some condition or rejects the inheritance)

Översättningar

Synonymer till accretion

Möjliga synonymer till accretion

Ordet accretion inom geologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till accretion

Ordet accretion inom generell

Översättningar

Svenska

Ordet accretion inom media

An increase by natural growth or addition

Översättningar

Möjliga synonymer till accretion