accredit

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till accredit

Diskussion om ordet accredit

accredit

accredit
accredited
accredited
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet accredit har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom ALLMÄNT
generell
bildligt
ALLMÄNT

Vad betyder accredit inom generell, generell ?

provide or send with official credentials; as of envoys

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till accredit (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet accredit inom bildligt

give credit for

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till accredit (inom bildligt)

Möjliga synonymer till accredit (inom bildligt)

Ordet accredit inom ALLMÄNT

grant credentials to; as of educational institutions

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till accredit (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet accredit