accent

[akˈsent]
accenten
accenter
accenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet accent?

[akˈsent]

Hur böjs ordet accent på svenska?

Obestämd singular: accent
Bestämd singular: accenten
Obestämd plural: accenter
Bestämd plural: accenterna

Hur används ordet accent

 • "Han talar engelska med äkta brittisk accent"
 • "Birgitta Nordling uppfattade att hennes kavaljer hade norrländsk accent."
 • "Engelsmannen är välutbildad, troligen åtminstone medelklass och från sydöstra England, att döma av ordval och accent."
 • "Att vara svensk är ingen särskild hudfärg eller hårfärg, dialekt eller accent, sade prins Daniel när han deltog i en välkomstceremoni för nya svenska medborgare i Malmö på nationaldagen."
 • "På konferensen blev deltagarna alltmer fascinerade och generade av vad den skrangliga professorn med sin långa pekpinne hade att berätta med sin svengelska accent."
 • "Tempo, volym, accent och betoning."
 • "Han lär sig mer och mer svenska, med lite småländsk accent, och han försöker skingra tankarna under dagarna med klasskompisarna."
 • "Hon talar med östeuropeisk accent och klär sig i dyra designerkläder."
 • "Han jobbar även heltid med att uppträda som Mona Pepperoni – “ en het italiensk kvinna med en lätt fransk accent ”."
 • "– Han kunde vara så rolig, han hade en sådan speciell accent i sitt tal."
 • "Bovarna bryter på ryska och har konstigt nog den väldigt brittiske Kenneth Branaghs rollfigur som ledare, även han beväpnad med en tillkämpad slavisk accent."
 • "Förenklade tecken får användas (exempelvis får tecken med accent visas utan accent, och gemener får ersättas med versaler). eur-lex.europa.eu"
 • "Akut accent är accenten över e i kafé"
 • "Dikten får en frän historisk accent i den sista strofen"
 • "Var finns accenten i novellen?"

Ordet accent har 3 betydelser

 • Inom språk
 • Inom litteratur
 • Inom litteratur
språk
litteratur
litteratur

Vad betyder accent inom språk ?

betoning, intonation

Översättningar

Engelska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

Ordet accent inom litteratur

Översättningar

Engelska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

Relaterat till accent

språkljud

talförmåga

Ordet accent inom litteratur

Översättningar

Engelska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

Relaterat till accent

diktning

accent

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet accent

 • "He has a strong German accent"
 • "he couldn't suppress his contemptuous accent"

Ordet accent har 4 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom musik
 • Inom lingvistik
 • Inom lingvistik
lingvistik
musik
lingvistik
lingvistik

Ordet accent inom lingvistik

Översättningar

Svenska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

Ordet accent inom musik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till accent

Ordet accent inom lingvistik

distinctive manner of oral expression

Översättningar

Svenska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

Ordet accent inom lingvistik

a diacritical mark used to indicate stress or (in some languages) placed above a vowel to indicate a special pronunciation

Översättningar

Svenska

Synonymer till accent

Möjliga synonymer till accent

accent

accent
accented
accented
Verb

Översättningar

Hur används ordet accent

 • "This dress accentuates your nice figure!"