abrupt

abruptare

abruptaste

Adjektiv
Något som slutat eller förändras snabbt och oväntat
  • "ett plötsligt slut"

Synonymer

Motsats

Övrig relation
abrupt

Adverb
Något som avbryts plötsligt

Synonymer

abrupt

abrupter

abruptest

abruptest

Adjektiv
something that ends or change quickly and unexpectedly
  • "the show came to an abrupt end"

Synonymer

in a very brusque manner
  • "he was very abrupt with them"

Synonymer

  • "I came across an abrupt problem"

Synonymer

extremely steep
  • "an abrupt canyon"
  • "an abrupt slope/ascent/rise"

Synonymer

utmärkande för snabba förändringar i handling och tvära övergångar
  • "abrupt prose"