abonnent

abonnenten

abonnenter

abonnenterna

Substantiv
Någon som i förväg har betalat för eller tingat på något

Synonymer

Är en/ett

Är del av