abiotisk miljö

abiotiska miljön

(-)(-)
Substantiv
miljövetenskap
Abiotiska faktorer (motsats biotiska faktorer) är icke-levande faktorer som påverkar naturen. Till dem hör jordens pH-värde, mängden närsalter i jorden, temperatur, nederbörd, vind och solljus