abecedarius

(-)(-)(-)
Substantiv
litteratur
Abecedarium – varje rad eller strof börjar med en ny bokstav i alfabetisk följdabecedarius

Substantiv
litteratur
dikt som börjar med alfabetets begynnelsebokstäver