abdikera

abdikerar

abdikerade

abdikerat

abdikera

Verb
samhälle
abdikera
Frivilligt avsäga sig eller nedlägga en värdighet, vanligtvis en kungatron
  • "Han abdikerade från Brasiliens tron till förmån för sin son"

Synonymer

Synonymer