abbotsstift

abbotsstiftet

abbotsstift

abbotsstiften

Substantiv
religion
Abbot är titeln på föreståndaren för ett munkkloster.[1] På nunnekloster kallas föreståndarinnan abbedissa. Abboten väljs av klostrets munkar.
  • "Av denne fick Hinkmar flera abbotsstift och valdes 845 till ärkebiskop i Reims. (SvWik)"