AB

(-)(-)(-)
Substantiv
ekonomi
Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy eller Oyj på finska från osakeyhtiö) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.Ab

Substantiv
medicin
the blood group whose red cells carry both the A and B antigens

Synonymer

utbildning

Synonymer

tidsenhet
the eleventh month of the civil year; the fifth month of the ecclesiastical year in the Jewish calendar (in July and August)

ab

Preposition