Ugandasångare

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar
en fågel i familjen lövsångare inom ordningen tättingar