U-ringsnyckel

U-ringsnyckeln

(-)(-)
Substantiv
teknik
U-ringsnyckel
U-ringnyckel eller PU-nyckel är en fast nyckel med u-formad öppning i en ända och ringformad öppning i en, vanligen av samma storlek.
-ringnyckel