TCOY

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder TCOY inom internet ?

vid chattning vanlig förkortning: Take Care Of Yourself