Systeme

Substantiv
data
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, tyska för Systems, Applications & Products in Data Processing. Förkortningen kan också stå för Second Audio Program, Service Access Point, Session Announcement Protocol Service Advertising Protocol, Symbolic Assembly Program

Synonymer

  • SAP

    [ förkortning, data ]