Salomonsolfjäderstjärt

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar