Sagittarians

Substantiv
astronomi
födda i Skyttens tecken