Saffrankronad manakin

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar