Sacramentary

Substantiv
religion
typ av liturgiska böcker