SAAB

Namn
bilar luftfart
Från begynnelsen ett företag som tillverkade flygplan, sedan bilarSAAB

Namn
  • Svenska
  • SAAB [ bilar, luftfart ]