RPT

(-)(-)(-)
Substantiv
  • Engelska
  • Repeat [ förkortning, data ]RPT

Substantiv
förkortning data
Repeat

Synonymer

  • Repeat

    [ förkortning, data ]