RB

Substantiv
förkortning data
Right Button, högerknapp på datamus
  • Svenska
  • ViP [ data ]

Synonymer
Rb

Substantiv

Synonymer