rad

raden

rader

raderna

Substantiv
Vanligast allmänt
rad
följd (av saker bredvid varandra)

Synonymer

Vanlig

Synonymer

bildligt

Synonymer
RAD

(-)(-)(-)
Substantiv
data
uttryck använt av programmerare, särskilt använt om programmeringsverktyg med grafiskt användarsnitt, som Visual Basic, Delphi och Layout.

rad

Substantiv
a unit of absorbed ionizing radiation equal to 100 ergs per gram of irradiated material

Synonymer

RAD

Substantiv
förkortning data
Rapid Application Development
  • Svenska
  • RAD [ data ]

Synonymer