Papuahökuggla

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar

Är en/ett