Pan-Slavism

Substantiv
strävandet att närma de slaviska folken till varandra politiskt, kulturellt och ekonomiskt