PGM

Substantiv
förkortning data
Program

Synonymer