Ockraflankad tapakulo

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar