tassel

(-)(-)(-)
Substantivrassel

rasslet

rassel

rasslen

Substantiv

hassel

hasseln

hasslar

hasslarna

Substantiv
botanik lövträd
hassel
Visa bild Fotograf: Farbenfreude
(Corylus avellana) är ibland, särskilt i tät skog, ett litet träd av 5–8 meters höjd, men blir gärna en yvig buske genom de talrika skotten från rothalsen

Hassel

Namn

Masse

Namn

Cassel

Namn

Kassel

Namn

tassel

Vanliga uttryck
tissel och tassel

tassel

tassels

Substantiv
a bunch of cords fastened at one end
botanik
  • Svenska
  • vippa [ botanik ]
sömnad

mussel

mussels

Substantiv
black marine bivalves usually steamed in wine
zoologi
mussel
Visa bild Fotograf: Marlith

masse

Substantiv
a shot in billiards made by hitting the cue ball with the cue held nearly vertically; the cue ball spins around another ball before hitting the object ball

Synonymer

mussel

mussels

Substantiv
marine or freshwater bivalve mollusk that lives attached to rocks etc.

Hassel

Namn

Masse

Namn

Cassel

Namn

Kassel

Namn

massed

Adjektiv

Synonymer