Madagaskarkärrhök

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar
Madagaskarkärrhök
en fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen hökfåglar