L-fukos

L-fukosen

(-)(-)
Substantiv
biologi kemi
en sockerart med sex kolatomer, ingår bl.a. i blodgruppssubstanser och vissa immunglobuliner