vette

(-)(-)(-)
Substantivkotte

kotten

kottar

kottarna

Substantiv
botanik
kotte
En kotte är en fröställning hos i första hand barrträd, motsvarigheten till blommor och blomställningar hos blomväxter och strobilus hos fräkenväxter

Synonymer

  • gran

    [ botanik, barrväxt ]

Mette

Namn

Cette

Namn

Jette

Namn

Ketty

Namn

vetta

vetter

vette

vett

Verb

kettle

kettles

Substantiv
Vanligast
kettle
Visa bild Fotograf: ArnoldReinhold
A metal pot for stewing or boiling; usually has a lid
  • Svenska
  • panna [ mat, köksapparater ]
  • vattenkokare [ hem och hushåll, köksapparater ]

Synonymer

kettle
Visa bild Fotograf: Victor Korniyenko

Synonymer

musik
a large hemispherical brass or copper drum with a drumhead that can be tuned by adjusting the tension on it
  • Svenska
  • puka [ musik ]

Synonymer

geologi

Mette

Namn

Jette

Namn

Ketty

Namn

Cette

Namn