kerogen

(-)(-)(-)
Substantiv
kemi
Kerogen är ett samlingsnamn för fasta organiska substanser som är olösliga i organiska lösningsmedel.



kerogen

Substantiv
kemi