kasus

kasuset

kasus

kasusen

Substantiv
lingvistik
Kasus är en grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen
  • "genitivkasus"
  • Engelska
  • case [ lingvistik ]

Har undergrupp