KTH

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet KTH

  • "En modell för att kunna spå vädret flera månader framöver håller nu på att tas fram av en forskare på KTH."
  • "Endast KTH i Stockholm visar upp sämre siffror där minskningen är 87 procent."
  • "Nu arbetar en forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH ) för att ta fram en modell som ska underlätta avsevärt för lantbrukare."
  • "Det är tämligen unikt att vi har så många stora universitet här som Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och Linköping och såklart vårt eget Högskolan Dalarna, säger Håkan Runnberg, en av de ansvariga för eventet."
  • "Sommarskolan eller The Summerschool är ett EU-finansierat projekt kopplat till KTH, Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm."
  • "Maths Isacson är professor i ekonomisk historia vid ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet och gästprofessor i industriminnesforskning vid avdelningen för teknik och vetenskapshistoria vid KTH i Stockholm."
  • "Numera arbetar Christer Fuglesang åter i Sverige och åt både KTH och Rymdstyrelsen."
  • "Ett undantag är Filip Andersson som numera pluggar på KTH i Stockholm och som gör sitt andra år som handledare på sommarskolan i Falun."
  • "En studie som gjorts av forskare på KTH och Handelshögskolan i Köpenhamn säger att kontanterna kommer att försvinna om bara fem år."
  • "KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, ska nu tillsammans med Svenska pomologisällskapet försöka ta reda på hur mycket äpplen som faktiskt finns i de svenska trädgårdarna."

Vad betyder KTH inom förkortning, utbildning, sverigespecifikt ?

''förkortning för'' w:Kungliga Tekniska högskolan|Kungliga Tekniska högskolan

Diskussion om ordet KTH