Japanese arrowhead

Substantiv
botanik
Japanese arrowhead
Visa bild Fotograf: Fice