Jacobinism

Substantiv
en huvudriktning under franska revolutionen