IR

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet IR

  • "Resultatet innebär en ökning med drygt 30 procent sedan i fjol då samma genomgång gjordes, enligt konsultföretaget Box IR."
  • "” IR ( Internrevisionen, reds anm ) har uppfattat att ledningens agerande har skadat många medarbetares förtroende för högsta ledningen."
  • "” IR anser att verksledningen har gjort en felaktig bedömning och inte tagit ansvar för det förhållningssätt som Skatteverket ska upprätthålla."
  • "” IR ( Internrevisionen, reds anm ) har uppfattat att ledningens agerande har skadat många medarbetares förtroende för högsta ledningen."

Vad betyder IR inom generell ?

Infrared

Diskussion om ordet IR

IR

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder IR inom kemi ?

Infrared

Möjliga synonymer till IR

Diskussion om ordet IR

Ir

Substantiv

Möjliga synonymer till Ir

Diskussion om ordet Ir