Hausa

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet Hausa

  • "Förarna och marknadshandlarna är främst Hausa, den största etniska gruppen i norra Nigeria, medan området kring marknaden befolkas av Yoruba."

Vad betyder Hausa inom etnologi, språk ?

Fotograf: Wikipedia
Hausa är det tchadspråk som talas av flest människor, med cirka 24 miljoner modersmålstalare och ytterligare cirka 15 miljoner andraspråkstalare. Modersmålstalare av hausa finns huvudsakligen i Niger och norra Nigeria, men språket används även i ett mycket vidare område av Västafrika, först och främst av muslimer. Hausa är en folkgrupp i Västafrika, framför allt i norra Nigeria och Niger, där de utgör stora delar av befolkningen. De talar språket hausa och är muslimer.[1] Traditionellt är hausa jordbrukare, men många har blivit handelsmän i städerna. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hausa_%28folk%29

Möjliga synonymer till Hausa

Diskussion om ordet Hausa

Hausa

Substantiv

Översättningar

Ordet Hausa har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Vad betyder Hausa inom lingvistik ?

ett västafrikanskt språk med centrum i Nigeria

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet Hausa inom generell

a member of a Negroid people living chiefly in N Nigeria

Synonymer till Hausa (inom generell)

Diskussion om ordet Hausa