Guaquinimavitstjärt

(-)(-)(-)
Substantiv
fåglar
en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar