fib

fib
fibbed
fibbed
Verb

Översättningar

Hur används ordet fib

  • "Fibbing is not acceptable, even if you don't call it lying"

Vad betyder fib inom generell ?

tell a relatively insignificant lie

fib

fibs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fib

  • "he told a fib about eating his spinach"
  • "how can I stop my child from telling stories?"

Vad betyder fib inom ALLMÄNT ?

a trivial lie

Möjliga synonymer till fib

FIB

Substantiv

Vad betyder FIB inom förkortning, data ?

Forwarding Information Base