EU-gemensam

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet EU-gemensam

  • "Under tisdagseftermiddagen togs det första steget mot en EU-gemensam minimilön."
  • "Tidigare i höstas redovisade Arbetsmiljöverket liknande uppgifter, efter en stor EU-gemensam satsning där myndigheten kartlade hur arbetsgivare upptäcker och åtgärdar risker för stress."
  • "GDPR är ju EU-gemensam för alla länder."
  • "Sverige ska därför var med i en EU-gemensam upphandling."
  • "– Att sätta gränsvärden är en EU-gemensam process och många länder ska komma överens, därför drar det ut på tiden."
  • "Kontrollerna gjordes som en EU-gemensam insats mellan den 20 och 26 juli."
  • "Kontrollerna gjordes som en EU-gemensam insats."
  • "En gigantisk EU-gemensam återhämtningsfond ska få medlemsländernas ekonomi på fötter igen efter coronapandemin."
  • "Finansminister Anders Borg försöker sätta press på bankerna med nya utspel, men säger fortsatt nej till EU-gemensam skatt."
  • "Bland annat handlar det om att producenterna ska hålla koncentrationen på farliga kemikalier på en EU-gemensam nivå."

Rim på EU-gemensam

Översättningar

Engelska