Dr

(-)(-)(-)
Substantiv
titel
Dr
En läkare (ofta titulerad doktor i vardagligt tal) är någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja sin patient i dennes hälsa och mående. För att få jobba som läkare i Sverige krävs svensk legitimation, alternativt ett särskilt förordnande
  • Engelska
  • Dr [ titel ]
  • Dr. [ titel ]Dr

Substantiv
titel
  • Svenska
  • Dr [ titel ]

DR

Substantiv
förkortning data
Data Received

Synonymer