Diogenes

Namnbiogen

Adjektiv
kemi
som bildas i eller härstammar från levande organismer

Diogenes

Namn