Damokles

Namn
Damokles
hovman i Syrakusa under antiken. Ingår i ordet Damoklessvärd, ständigt hotande fara